בראשית

יצירה המתבססת על הפסוק הראשון בתורה "בראשית ברא…"
_______________

גודל:

קנווס

הדפס